110211935_672082990097694_81986860384760

Informator co zrobić w przypadku zgonu

Wiemy jak bolesne jest odejście kogoś bliskiego. Dzięki swojemu doświadczeniu chcemy pomóc Państwu przejść przez ten trudny moment. Poniżej znajdują się informacje które mogą pomóc zorganizować pierwsze czynności związane z odejściem bliskiej nam osoby.

 

         ZGON W DOMU

Jeśli zgon nastąpi w domu należy niezwłocznie wezwać lekarza, który stwierdzi zgon, oraz wystawi kartę statystyczną ( kartę zgonu ). Następnie należy poinformować zakład pogrzebowy w celu przewozu osoby zmarłej do chłodni. Podczas pierwszego spotkania z zakładem pogrzebowym zostaną przekazane informacje dotyczące dalszych etapów organizowania ceremonii pogrzebowej.
        ZGON W HOSPICJUM

Jeżeli śmierć nastąpi w Hospicjum należy powiadomić hospicjum o wyborze naszej firmy oraz zawiadomić nas w celu odbioru osoby zmarłej i przewiezienia do chłodni.
       ZGON W SZPITALU

 

Podczas zgonu w szpitalu, dokumenty wystawia administracja szpitala. Po uzyskaniu dokumentów należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym w celu ustalenia szczegółów ceremonii pogrzebowej.

                      DOKUMENTY POTRZEBNE DO
           WYROBIENIA SKRÓCONEGO AKTU ZGONU

Karta zgonu wystawiona przez lekarza

Dowód osobisty osoby zgłaszającej

Dowód osobisty osoby zmarłej

    Pismo z prokuratury lub policji, gdy okoliczności zgonu są                           przedmiotem postępowania tych organów